> HELD

Reanimatie + AED cursus Gewoon EHBO

Voor slechts 35 euro kun je een reanimatie en AED-cursus volgen bij Gewoon EHBO van Monique van Amelsfoort-Bertens. Zij schenkt de opbrengst aan Gelden Vûr Helden en daar zijn wij BLIJ mee, want nu kunnen we kinderen die in armoede leven nog beter helpen.

Voorwaarden en info cursus
De inschrijving staat open voor iedereen van 16 jaar of ouder.
De cursus wordt gegeven door een ervaren instructrice in het bezit van een Instructeursdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken, een Basic Life Support en een Pediatric Basic Life Support diploma.
We volgen de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting, de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en het Oranje Kruis.
Totale duur van de opleiding: ongeveer 4 uur (2 x 2 uur). De opleiding wordt in de avonduren gegeven of op zaterdagmorgen.
Kosten: € 35.00 per persoon. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze cursus geheel of gedeeltelijk.

Betaling
Nadat uw inschrijving binnen is ontvangt u van ons een brief/email met het verzoek om het lesgeld te betalen. Als de termijn voor betaling is verstreken, dan vervalt automatisch uw cursusplaats en wordt deze doorgegeven aan de mensen die op wachtlijst staan.
U kunt zich opgeven via info@gewoon-ehbo.nl
Heeft u zich opgegeven maar ziet u van deelname af, laat het ons dan even weten. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.

Certificaat
Na het volgen van een cursus is de gebruiker, ook wel AED-provider genoemd, in staat om te alarmeren, reanimeren en veilig een AED toe te passen wanneer dit nodig is.
De cursus die wij aanbieden sluit aan op de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en The European Resuscitation Council.
U ontvangt een lesboekje bij aanvang van de cursus en een certificaat van de Nederlandse Hartstichting, na afloop van de cursus.