> HELD

Guldenakker

De Tovertafel

De Tovertafel is een speels product wat speciaal ontwikkeld is voor o.a. mensen met dementie. Het is een soort kastje wat aan het plafond wordt bevestigd en lichtbeelden projecteert op een tafel. Met deze lichtbeelden kan gespeeld worden. Sensoren detecteren hand- en armbewegingen waar de projecties op reageren. Diverse spelen wisselen elkaar af in een rustig tempo.

Met de Tovertafel worden diverse doelen bereikt :

  • Stimuleren van beweging. Ouderen met dementie zijn vaak zeer passief terwijl beweging juist goed is voor hun fysiek en cognitief vermogen.
  • Apathisch gedrag van de ouderen met dementie wordt doorbroken. De zintuigen worden enorm geprikkeld.
  • Sociale interactie wordt gestimuleerd. In de huiskamers komen bewoners bij elkaar met verschillende stadia van dementie. Zij bereiken elkaar vaak niet. De Tovertafel kan hen met elkaar verbinden. Ook bezoekers en medewerkers kunnen aanschuiven.
  • Het welzijn van de mensen wordt verhoogd; men wordt er blij van of zelfs ook alerter.

De Tovertafel blijkt in de praktijk écht verschil te maken in het leven van de oudere met dementie.
We gunnen het eigenlijk iedereen die met deze ziekte te maken krijgt om betoverd te raken door de prachtige beelden die worden weergegeven. Overal in ons land, maar ook buiten de grenzen, verschijnen deze Tovertafels. Er zijn inmiddels hele mooie verhalen van mensen die er al mee werken. Wat zóu het fijn zijn als er op Guldenakker ook een exemplaar geplaatst kan worden. We kijken er echt naar uit!

tovertafel

×