> HELD

Kindcentrum Frankische Driehoek

Schoolplein14

Hoe mooi zou het zijn als buitenspelen een vast onderdeel wordt van het dagelijks aanbod, net zoals rekenen en taal… Bewegen maakt kinderen slimmer, dat is al veel langer bekend en daar willen wij graag actief mee aan de slag. Hiervoor hebben wij een uitdagend schoolplein nodig dat kinderen stimuleert om met elkaar te spelen en te sporten. Wij willen van ons schoolplein een Schoolplein14 maken.

Waarom een Schoolplein 14?
Doel 1: we willen een actieve leefstijl bij kinderen stimuleren.
Doel 2: we willen hierbij de verbinding tussen de scholen versterken.
Doel 3: we willen kinderen leren respect voor elkaar te hebben.

Wat is een Schoolplein14?
Door de inzet van Schoolplein14 wordt een bestaand schoolplein middels het aanbrengen van coatings, omgetoverd tot een schoolplein dat uitdaagt om te bewegen. De coatings zijn lijnen en kleurvlakken die structuur bieden en de creativiteit van de kinderen stimuleren. Dit kan zijn in de vorm van een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje van een atletiekbaan. In een korte tijd ontstaat er zo, met relatief weinig middelen, een uitdagende plek om te spelen.

Hoe pakken we dit aan?
We melden ons aan bij Schoolplein14 en ontvangen dan het startpakket. Vervolgens gaan we met kinderen aan de slag om samen een definitief ontwerp te maken. De betrokkenheid van de kinderen is van groot belang. Het wordt hun plein! Een belangrijk onderdeel zijn de 14 regels van Cruyf. Deze staan tijdens de voorbereiding en tijdens het spelen altijd centraal.

Er wordt gewerkt met een spellenboek voorzien van allerlei tips hoe de coatings gebruikt kunnen worden. Daarnaast nodigen we de kinderen ook uit om zelf iets te bedenken.

Tevens kan na schooltijd de hele buurt gebruik maken van dit interactieve plein. Hierdoor wordt het nog breder ingezet voor de samenleving.

KCFD

×