Gelden vûr Helden steunt De Zonnebloem

We hebben 23.108,61 euro voor de Zonnebloem Goirle en Riel opgehaald! Hier zijn we zo ontzettend blij mee. Alle ondernemers, sponsoren, scholen, verenigingen, bands/acts/koren, vrijwilligers van de Zonnebloem en particulieren hartelijk dank voor jullie bijdragen en donaties. Maar we zijn zeker zo trots op de manier waarop onze gemeente in staat is om in saamhorigheid dit voor elkaar te krijgen.

Gelden vûr Helden zamelt in 2018 geld in voor De Zonnebloem. In Goirle en Riel zijn zo’n 60 vrijwilligers actief om mensen met een lichamelijke beperking te ondersteunen. Zij geven hen de kans deel te nemen aan ontspannende activiteiten en te betrekken bij het sociale leven. In 2018 zijn zij de ‘helden’ van Gelden vûr Helden! Kom je ook in actie?

Waarom De Zonnebloem?
Elk jaar kiest Gelden vûr Helden een doel om zich aan te verbinden. Voorzitter Bob Mijling: “Armoede gaat verder dan geen geld hebben. Sociale armoede is ook een vorm. In Goirle en Riel wonen rond de 250 mensen met een fysieke beperking. Voor hen is het lastig om een dagje weg te gaan, ze hebben aangepast vervoer nodig en iemand die hen begeleidt. De vrijwilligers van De Zonnebloem stellen alles in het werk om mensen met een fysieke beperking te betrekken bij onze maatschappij. Daar is veel, heel veel geld voor nodig.”

Het HeldenEvent
Het grootste bedrag dat wij ophalen, is zoals elk jaar de opbrengst van het het HeldenEvent. Dit jaar zal dit plaatsvinden van 20 tot en met 23 december op het Kloosterplein. Zet het alvast in je agenda!

Kom ook in actie!
Wij stimuleren ondernemers, particulieren, scholen en andere organisaties om ook in actie te komen. De ene ondernemer schenkt een deel van de opbrengst van een bepaald product, de ander organiseert een sponsoractiviteit. Veel scholen zamelen geld in door kinderen te laten collecteren of door de opbrengst van een schoolfeest te doneren. We zijn blij met elke euro!

Bekijk en download het GvH Megazine 2018

ONZE SUPERSPONSOREN

SUPERSPONSOREN AAN HET WOORD >