Wij stimuleren ondernemers, particulieren, scholen en andere organisaties om ook in actie te komen. De ene ondernemer schenkt een deel van de opbrengst van een bepaald product, de ander organiseert een sponsoractiviteit. Veel scholen zamelen geld in door kinderen te laten collecteren of door de opbrengst van een schoolfeest te doneren. We zijn blij met elke euro!

Lopende acties:
d’n Brands en Broeder Liplap
Bibliotheek en Mill-Hill
Club Pellikaan
Gewoon EHBO
Kaas & meer
De Rooi Pannen