Goirle en Riel zetten zich in voor De Zonnebloem

De Zonnebloem is er om mensen vanaf 18 jaar met een fysieke beperking de kans te geven deel te nemen aan ontspannende activiteiten en te betrekken bij het sociale leven. Hun leefwereld moet groter worden en blijven dan alleen de eigen woon- en leefomgeving. Dit doet de Zonnebloem door het organiseren van uitstapjes buiten de gemeentegrenzen. Fysieke beperkingen vragen ook om aangepast vervoer, zorg en begeleiding. Dit maakt dat uitstapjes hoge kosten met zich meebrengen. Die kosten zitten vooral in het (aangepast) vervoer, maar ook in de entree, koffie en lunch.

Toenemend aantal gasten
Steeds meer mensen met een beperking weten de Zonnebloem te vinden. Dat is goed nieuws! Voor de Zonnebloem vormt dit een extra stimulans om hun werk te blijven doen en zelfs uit te breiden.

Waar gaan de donaties heen?
De doelstelling van De Zonnebloem is om de extra kosten voor vervoer en begeleiding voor eigen rekening te kunnen nemen. En dus zijn er extra inkomsten nodig. De Zonnebloem streeft ernaar dat mensen met een fysieke beperking voor hetzelfde bedrag als mensen zonder beperking een dagje uit kunnen. Zij hanteren een marktconforme prijs voor haar gasten. De kosten van de vrijwilligers komen hier nog bij. Dankzij alle donaties aan Gelden vûr Helden kan De Zonnebloem meer uitjes organiseren. En zo dragen we bij aan het vergroten van de leefwereld voor de Zonnebloem-gasten in Goirle en Riel.

Marjolein Scholten (namens De Zonnebloem afdeling Goirle), Bob Mijling (voorzitter Gelden vûr Helden) en Jac Vos (namens De Zonnebloem afdeling Riel). Fotograaf: Laura Remijsen.

Lees ook:
Diny is vrijwilligster bij De Zonnebloem
Interview Annelies, Tineke en Marij, vrijwilligsters bij De Zonnebloem