Met liefde en plezier

Annelies van den Boer, Tineke van Loon en Marij van der Wal zijn vrijwilligers bij de Zonnebloem in Riel. Ze hebben vaste gasten bij wie ze op bezoek gaan. “Als je merkt dat het niet zo goed met iemand gaat dan ga je vaker langs”, legt Tineke uit. “Voor een praatje en een kop koffie, dat wordt al enorm gewaardeerd.” Marij: “Ik bouw met veel gasten een goede band op. Als er iemand overlijdt, voelt dat als het verlies van een dierbare.” Ook tijdens mooie momenten delen de vrijwilligers mee. Dit vrijwilligerswerk schenkt hen dan ook veel voldoening. Annelies: “Ik voel me altijd erg welkom. Het geeft een goed gevoel om mensen blij en gelukkig te maken.”

De Zonnebloem richt zich op mensen vanaf 18 jaar met een fysieke beperking. Annelies: “Als we horen dat iemand belangstelling heeft om gast te worden, gaan bestuursleden langs om uitleg te geven.” De Zonnebloem-afdeling Riel is op 13 oktober 1988 opgericht. Daarvoor was er in het dorp een ziekencomité actief. Zeven vrijwilligers zijn er al vanaf het begin erbij. Marij is er daar een van. De Tilburgse kwam als pasgetrouwde vrouw in Riel te wonen. Toen een groepje dorpsgenoten een lokale Zonnebloemafdeling opstartten, deed ze meteen mee. “Ik was nieuw in Riel, had nog geen kinderen en deed overal aan mee zodat ik mensen zou leren kennen.” Nu heeft ze zelf drie kinderen en zes kleinkinderen.

Schuurbal leverde geld op
In dertig jaar zag Marij veel veranderen bij de Zonnebloem. “Vroeger kregen we bijvoorbeeld geld als er een schuurbal gehouden was. De hele buurt en familie legden geld bij elkaar als mensen een jubileumjaar vierden. Zo’n feest vond plaats in een boerenschuur, vandaar de naam schuurbal. Het bruidspaar gaf na zo’n feest meestal wat geld aan hun kinderen en ook aan de Zonnebloem. Nu is dat niet meer het geval en inkomsten van de Zonnebloem zijn voornamelijk een deel van de jaarlijkse lotenverkoop en donaties.’’ Tineke is geboren en getogen in Riel. “Na vervroegde pensionering ben ik twee jaar geleden als vrijwilliger gestart. Daarvoor deed ik weinig in Riel, maar mijn ervaringen als ouderenverzorger komen nu ook goed van pas. Mijn twee kinderen en vier kleinkinderen wonen niet in de buurt dus ik heb er de tijd voor en vind het heerlijk.”

Gezelligheid
Annelies is bestuurslid en organiseert het bezoekwerk. Ze woont 38 jaar in Riel, is getrouwd en heeft drie kinderen.“ Ik kom uit een groot gezin en heb het helpen van anderen van huis uit meegekregen. Bij ons in de straat helpen mensen elkaar ook. Als iemand ziek is, haal je boodschappen voor diegene.” Ze vindt zichzelf een zorgzaam type. “Ik heb er de rust voor.” Tineke herkent dat. “Die rust is nodig om met oprechte aandacht naar de gasten te luisteren. Want dat zorgt voor waardevolle contactmomenten.” “Bovendien brengt het ons ook gezelligheid”, vertelt Annelies. “Ik lach wat af tijdens de bezoeken aan mijn gasten.” Ze genieten vooral van de contacten die ontstaan tussen de gasten onderling. “Tijdens uitjes is het een drukte van jewelste. We grappen weleens dat we net zo goed in ons eigen dorp kunnen blijven, want mensen zitten zoveel te kletsen dat ze de omgeving soms niet eens zien. Enkele gasten zien elkaar ook buiten de Zonnebloem om, om te kaarten bijvoorbeeld of tijdens andere activiteiten.”

Wisselende gasten
Riel heeft rond de vijftig gasten. Doordat dit dorp geen woonvoorzieningen heeft voor mensen met een lichamelijke beperking, wisselt het gastenbestand geregeld. “Veel ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, verlaten Riel en dus ook de Zonnebloem Riel.” Er zijn gasten die alleen zijn, maar ook echtparen waarvan een van beide een beperking heeft. Veelal gaat het om mensen in een rolstoel. Een partner is dan welkom om mee te gaan. “Vervoer organiseren, is altijd onze grootste uitdaging”, vertelt Annelies. “Maar gelukkig lukt dat altijd.”

Kom in actie voor de Zonnebloem
Gelden vûr Helden, de goede doelenstichting van Goirle en Riel, zamelt dit jaar geld in voor de Zonnebloem in Goirle en Riel. De stichting draait op vrijwilligers en is afhankelijk van donaties van ondernemers en particulieren. Veel mensen zijn al in actie gekomen. Zo verkoopt iemand zelfgemaakte jam en organiseert een ander een sportief evenement waarvan de opbrengst naar GvH gaat. GvH is blij met elke actie en elke euro gaat naar de helden, naar de vrijwilligers van de Zonnebloem. Wil jij ook in actie komen, maar weet je niet hoe? Stuur een e-mail naar info@geldenvurhelden.nl. Het bestuur denkt graag met je mee.