OVER DE STICHTING

Stichting Gelden vûr Helden

Tilburgseweg 126A
5051 AK Goirle
info@geldenvurhelden.nl
KvK nr: 59002301

Doelstelling Stichting Gelden vûr Helden

Het inzamelen van gelden voor de financiering van sport, cultuur en maatschappelijke projecten in de gemeente Goirle, om zo de sport, cultuur en maatschappelijke projecten in Goirle te promoten en onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen door: het in samenwerking met lokale ondernemers, jaarlijks organiseren van een dorpsfeest in de gemeente Goirle; het opzetten van projecten, acties en het organiseren van activiteiten om het hiervoor in lid 1 omschreven doel te bereiken; het onder de aandacht brengen van de inwoners van de gemeente Goirle middels eigen- en lokale mediakanalen van de te ondersteunen projecten, zowel op financieel als materieel niveau.

Bestuur Gelden vûr Helden

Voorzitter : Bob Mijling
Penningmeester : Stefan van der Velden
Secretaris : Sara Terburg

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens worden geen onkosten vergoed.

Bekijk Beleidsplan Gelden vûr Helden